Projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Firma Maria Janiec realizuje projekt dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego programem PROW na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.